Industrifakta

Foto: H-fönstret
  • Det finns 155 företag som tillverkar dörrar av trä i Sverige med sammanlagt cirka 1 500 anställda (SCB 2017). Branschen omsätter cirka 2 miljarder kronor per år. Det rör sig framförallt om produktion av ytterdörrar och innerdörrar samt klassade och oklassade institutionsdörrar (dörrar till offentliga lokaler).
  • Det finns 144 företag som tillverkar fönster av trä i Sverige med cirka 3 000 anställda (SCB 2017). Branschen omsätter drygt 5 miljarder kronor per år. De vanligaste fönstertyperna är vrid-, fasta, inåt- och utåtgående fönster samt fönsterdörrar. En stor andel av träfönstren har en aluminiumbeklädd utsida.