Hållbart

Foto: Westcoast Windows

Byte minskar energiförbrukningen

Om du byter från äldre tvåglasfönster till moderna välisolerade fönster kan du minska energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet. Kallras försvinner samtidigt som otätheter i och runt de gamla fönstren försvinner. Det ökar komforten och underlättar för en mer effektiv styrning av luftflöden, vilket kan ge stora energibesparingar.

Genom att byta ut en gammal och dåligt isolerad ytterdörr får du både en energibesparing och ett förbättrat skydd mot inbrott. 

En ytterligare fördel med att byta till nya fönster och dörrar är bättre ljudisolering.

Miljö- och produktdeklarationer

Svenska dörr- och fönsterproducenter arbetar med olika märkningssystem beroende på produktens användningsområde eller tillämpning. Dörrar och fönster av trä har goda förutsättningar att uppfylla alla kriterier i de olika miljö- och produktmärkningssystemen; till exempel BASTA, Byggvarubedömningen, Sunda Hus, Svanen samt certifierad träråvara.