Kök & Bad - avtal och villkor

TMF - tillsammans med Kök & Bad:s styrgrupp och Konsumentverket - har efter omförhandling träffat överenskommelse om nytt avtal för Allmänna leverans- och köpvillkor för konsumentköp av kök och badrum, BÖ 2022:7, Dnr 2022/354 i och med den nya Konsumentköplagen som trädde i kraft den 1 maj 2022. Överenskommelsen gäller från den 1 juli 2022 och gäller tills vidare. Därmed upphör den tidigare villkor BÖ 2018:4, Dnr 2018/453 att gälla för nya köp gjorda efter den 1 juli.

Avtalsjusteringarna i korta drag:

  • Tidsperioden för presumtionsregeln utökas från sex månader till två år
  • Skärpt ansvar för installations/monteringsanvisning
  • Direktansvar och tvingande bestämmelser för tillverkare när konsument är slutkund
  • Förtydligande om avhjälpande och omleverans
  • Förtydligande vid fel på endast en del av de levererade varorna

Läs mer om den nya konsumentköplagen.
Ladda ner och läs en genomgång av de viktigaste förändringarna i en artikeln av Madeleine Sifvert, advokat/partner på Walthon Advokater - TMF:s samarbetspart inom juridisk rådgivning.

Avtalet ligger även på Konsumentverkets webbplats, inkl. sidor riktade till företag.

Här nedan kan du ladda ner villkoren, mallar för leveransavtal samt två olika köporderavtal.