Kök & Bad - avtal och villkor

TMF:s Kök & bad-grupp och Konsumentverket har efter omförhandling träffat överenskommelse om nytt avtal för Allmänna leverans- och köpvillkor för konsumentköp av kök och badrum, BÖ 2018:4. Överenskommelsen träder ikraft den 1 januari 2019 och gäller tills vidare. Därmed upphör den tidigare - BÖ 2009:01, Dnr 2007/2031 - att gälla.

Avtalsjusteringarna i korta drag:

  • Förtydligande av info till konsument hur de ska hantera reklamationer och kontakta KV.
  • Ny layout och logotyp
  • Fyra sidor har komprimerats till två
  • Samma avtal oavsett handelsform
  • Justering på §4, §8 och §18 lagjustering
  • §8 – ger er bättre skydd

Avtalet ligger även på Konsumentverkets webbplats, inkl. sidor riktade till företag.

Här nedan kan du ladda ner villkoren, mallar för leveransavtal samt två olika köporderavtal.