Branschstandard - källsortering i bostaden

TMF har nu publicerat den branschstandard för källsortering i bostaden som utarbetats av våra medlemsföretag, flera aktörer i branschen samt via ett remissarbete.