Avtal - tillverkare och beställare

Det finns ett antal standaravtal inom vår industri som reglerar förhållandena mellan tillverkare och beställare.

  • ABM 07, Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet
  • AB 04, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader; är avsedda att användas vid s.k. utförandeentreprenader, dvs. entreprenader där beställaren tillhandahåller projekteringen.
  • ABT 06; Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, är avsedda att användas vid s.k. totalentreprenader, dvs entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet, även ska ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen
  • AB-U 07, Allmänna bestämmelser för utförandeunderentreprenader, är avsedda att användas i avtal mellan generalentreprenören och underentreprenören där AB 04 används i avtal mellan byggherren/beställaren och generalentreprenören.
  • ABT-U 07, Allmänna bestämmelser för totalunderentreprenader, är avsedda att användas i avtal mellan totalentreprenören och totalunderentreprenören där ABT 06 används i avtal mellan byggherren/beställaren och totalentreprenören.