Agentavtal - trähus

Nedan hittar ni två mallar gällande agentavtal för trähus. Dessa versioner - framtagna av Walthon Advokater - är uppdaterade med bestämmelser i punkt 22 om rätt att innehålla betalning och rätt att kvittningsvis avräkna motfordran mot innestående provision m.m.