ABM 07

Foto: Pixabay

ABM 07 är ett leveransavtal som är gemensamt utformat mellan Sveriges Byggindustrier (organ för de flesta byggnadsföretagen i Sverige), och Byggmaterialindustrierna (ett antal branschorganisationer samt tillverkare av olika byggnadsmaterial, däribland TMF).

Avtalet tar upp allt relevant som har med produkten, den beställda varan att göra. Det innebär t ex transport och mottagningskontroll, ansvar, reklamation, betalning och viten.
För trovärdigheten och tryggheten är det viktigt att man avstår från att göra eller acceptera avsteg i ABM 07. Däremot så finns det ett antal så kallade täckbestämmelser som inleds med; om inte avtalats eller liknande, dess punkter ger part rätt att föreslå förändringar som kan godtas eller förkastas. Om avsteg ändå accepteras bör dess kostnader värderas och tas med i kalkylen.

Leveransklausuler avsedd för upphandling på ABM 07

I det allmänna avtal som förekommer finns leveransklausuler för byggbranschen som reglerar var ansvaret för leveransen slutar respektive börjar.
HOS- Hämtat Olastat Säljare
HLS- Hämtat Lastat Säljare
LOK- Levererat Olossat Säljare
LLK- Levererat Lossat Köpare
LIK- Levererar Inburet Köpare

Se användbara dokument till höger.

Norska motsvarigheten

Den norska motsvarigheten till ABM 07 är NS 8409:2008.
Man kan köpa den från följande webbsida.