Träskivor - statistik

Produktionssiffran för 2020 visas med ett års eftersläpning. Produktionen för träskivor (spånskivor och plywood) under 2019 var 663 000 m3 (673 000 m3 2018). Den totala exporten för träskivor 2020 var 37 000 m3, (27 000 m3 2019).

Träskiveidustrins utveckling visas i fil till höger.

Under 2019 har följande företag ingått i statistiken;

Spånskivor
Byggelit AB (Lit), IKEA Swedspan (Hultsfred).
Plywood
Moelven Vänerply AB (Otterbäcken)