Träskivor - statistik

Produktionen för träskivor (spånskivor och plywood) under 2018 var 673 000 m3 (670 000 m3 2017). Produktionssiffran för 2019 kan inte visas. Den totala exporten 2019 var 27 000 m3, (46 000 m3 2018).

Träskiveidustrins utveckling visas i fil till höger.

Under 2019 har följande företag ingått i statistiken;

Spånskivor
Byggelit AB (Lit), IKEA Swedspan (Hultsfred).
Plywood
Moelven Vänerply AB (Otterbäcken)