Certifierad Trähusbyggare

TMF och SP arrangerar sedan flera år utbildningar av trähusbyggare. Avsikten är att öka kunskaperna när det gäller lagar och regelverk, fuktsäkert byggande och utförandekontroll. Kursen förutsätter grundkunskaper och praktisk erfarenhet.

Upplägg

Kursen hålls 2–4 gånger/år. Kolla exakta datum på tmf.se. Kursen pågår under två dagar och avslutas med ett prov som kan ligga till grund för en certifiering.

Teknisk grundkunskap

Sökande ska ha allmän teknisk kunskap motsvarande lägst:
a) Ingenjörsutbildning inom byggområdet samt 1 års praktisk erfarenhet av trähusbyggande
eller
b) Nuvarande gymnasieskolans byggprogram eller likvärdig utbildning med minst 2 års praktiskt arbete med trähusbyggande
eller
c) 5 års praktisk erfarenhet av trähusbyggande

Praktisk erfarenhet

Om sökandes tekniska grundkunskaper erhållits från:
a) eller b) ska sökande ha medverkat i att uppföra minst 2 trähus under de senaste 2 åren
c) ska sökande ha medverkat i att uppföra minst 4 trähus under de senaste 3 åren varav minst 2 av dessa objekt i arbetsledande ställning

Målsättningen inom TMF Trähus är att medlemsföretagens trähus ska uppföras av utbildade och certifierade Träbyggare i syfte att minska förekomsten av fel och öka förtroendet för små- och trähusbyggande generellt. Sprid därför denna information till de byggentreprenörer ni använder och ställ krav på utbildning.

Vi arrangerar utbildningar på fler platser i landet efter behov. Det finns även möjlighet att genomföra företagsanpassade utbildningar för de som så önskar.

Förteckning över certifierade trähusbyggare

Via följande länk hittar du förteckning över certifierade trähusbyggare.