Auktoriserad trähusäljare

TMF validerar trähussäljares kunskaper enligt uppställda önskemål och krav hos branschen. TMF bedriver eller administrerar dock inte själva utbildningen, utan validerar endast kunskapen hos aktiva säljare. Endast anställda i eller agenter till TMF anslutna företag kan bli auktoriserade.

Varje TMF-auktoriserad trähussäljare får en TMF-legitimation att visa upp vid behov.

Utbildningstillfällen 2021 

  • 10-11 mars, Att sälja småhus - Via Teams med Lennarth Åstrand som kursledare.

Auktoriserade säljare - register

  • Du hittar TMF-auktoriserade säljare här.
    Notera att auktorisationen är individuell och inte kopplas till det företag säljaren tillhör (som fallet var tidigare).

Kontakt

Utbildningen är i Gar-Bo:s regi .

Kontaktpersoner: 

Caroline Huss
E-post: 
caroline.huss@gar-bo.se
Telefon: +46 10-221 88 30

Lennarth Åstrand

E-post: lennarth.astrand@gar-bo.se
Telefon: +46 70 551 82 88

Läs mer på Gar-Bo:s webbplats.

Utbildning 

Utbildningen sker i två etapper, två utbildningsdagar med sex månaders praktik mellan dag 1 och 2. Utbildningen valideras genom ett webbaserat test och auktorisationen erhålls efter godkänt resultat.

Auktorisation via webbaserat test

För att få auktorisation och bli listad som TMF-auktoriserad trähussäljare valideras säljarens kunskaper genom ett webbaserat test.

IT-systemet för auktorisationsproven sköts av företaget MZ Competence (som även sköter Maskinkörkortets valideringar). Varje medlemsföretag får koder från MZ Competence och dessa koder använder säljarna sedan för att kunna skriva ett prov.
Se praktiska detaljer i filen till höger.

För att kunna täcka kostnaderna för drift och support av IT-systemet kommer TMF att ta ut en kostnad för auktorisationen (gäller även omauktorisation).
Priset för att genomföra auktorisationsprovet är 800 kronor. Missar man första försöket finns det möjlighet att göra om provet till en kostnad om 400 kronor per omprov. Priserna är exklusive moms.

Säljare som auktoriseras genom TMF får tillstånd att använda logotypen "Auktoriserad trähussäljare" på sitt visitkort och på företagets webbplats.
Tidigare auktoriserade trähussäljare, som gick en utbildning, grundkurs eller fortbildning 2014 eller 2015, har erhållit en uppdaterad legitimation. Den upphörde dock att gälla 2018-02-28.

Fortbildning - omauktorisation

Vart femte år krävs att man gör ett webbaserat test för att upprätthålla auktorisationen och få sin legitimation. Notera att man anmäler sig själv.