Utbildning

Inom TMF Trähus erbjuds två efterfrågade utbildningar; auktoriserad trähussäljare samt certifierad trähusbyggare.

Auktoriserad trähussäljare

Utbildningen för auktoriserade trähussäljare har omarbetats och förnyats enligt beslut i styrgruppen TMF Trähus. Syftet med det nya upplägget – numera i Gar-Bo:s regi - är att vara mer ändmålsenlig, tilltala fler och därmed bredda användarkåren.
Auktorisationen utfärdas dock även fortsättningsvis av TMF.
Och – det ska fortsatt vara en exklusiv fördel att ha sin säljkår TMF-auktoriserad.
Läs mer via länken till höger.

Certifierade trähusbyggare

TMF och SP arrangerar sedan flera år utbildningar av trähusbyggare. Avsikten med utbildningen är att öka kunskaperna främst när det gäller lagar och regelverk, fuktsäkert byggande och utförandekontroll. Utbildningen genomförs under två dagar och avslutas med ett prov som kan ligga till grund för en certifiering.
Läs mer via länken till höger.