Trähusgruppen - TMF Trähus

Trähusgruppen inom TMF - TMF Trähus - omfattar 80 företag som tillverkar små-, flerbostads, fritidshus, friggebodar och fristående garagekonstruktioner.

TMF erbjuder medlemmarna i gruppen TMF Trähus flera olika utbildningar, såsom auktorisation av trähussäljare och certifiering av trähusbyggare.
Medlemsföretagen i trähusgruppen har dessutom tillgång till TMF Nyhetsbrev Trähus som är ett riktat nyhetsbrev med information som enbart berör trähus och bostadsfrågan, faktorer och nyheter som påverkar trähusbranschen. Samtliga medlemmar i TMF trähus inbjuds att träffas under TMF årsmöte.

Arbetet inom TMF Trähus leds av en styrgrupp, där en valnämnd ansvarar för val av ledamöter samt dess ordförande. Styrgruppen träffas 4-5 gånger per år för att diskutera och lägga fast riktlinjer för TMF:s arbete i branschrelaterade frågor. 

Styrgrupp 2020-2021

Ordförande

 • Joakim Henriksson, vd OBOS Sverige

Ledamöter

 • Klas Fridsäll, vd Willa Nordic
 • Andreas Gustafsson, vd Götenehus
 • Kristina Hedlund, vd Bra Hus
 • Anna Hernefrid,vd Vårgårdahus
 • Kent Johansson, vd Älvsbyhus
 • Stefan Lindbäck, vd Lindbäcks Bygg
 • Peter Mossbrant, vd Derome Hus/A-hus
 • Frida Scherdén, vd Eksjöhus

Valberedning

 • Claes Hansson, Götenehus (ordförande/sammankallande)
 • Gunnar Jönsson, Fiskarhedenvillan

Till höger kan du som inloggad medlem ladda ner och ta del av mötes- och årsmötesprotokoll från Trähusgruppen.

Om du behöver protokoll från tidigare årgångar - kontakta gärna Gustaf Edgren, gustaf.edgren@tmf.se, projektledare branschutveckling trähus, eller någon annan på TMF:s kansli.

 

Teknikergruppen

TMF Trähus teknikergrupp träffas fyra gånger om året för att arbeta med frågor av teknisk karaktär, angelägna för branschen och lämnar ihop med stryrgruppen synpunkter på de tekniska beslut som kommer från kommuner och Boverket m fl. Det gäller bl a framtagandet av ett energiberäkningsprogram.

TMF arrangerar även årligen en välbesökt produktdag, Trähusdagarna, tillsammans med RISE för att belysa aktuella tekniska frågor inom industrin.

Till höger kan du som inloggad medlem ladda ner och ta del av mötes- och årsmötesprotokoll från TMF Trähus.