Ökat och varierat byggande

En viktig del av TMF:s näringspolitiska arbete är att bidra till ökat nybyggande av flerbostadshus och småhus samt att uppnå varierade städer med hållbar bebyggelse.

Villor, radhus och mellanstora flerfamiljshus är allt för sällan en del av nyproduktionen i kommunernas tätortsplaner och en visionär bostadspolitik. TMF:s medlemsföretag menar att det relativt låga bostadsbyggandet av småhus framförallt är orsakat av finansiella hinder och brist på tillgång till attraktiv byggbar mark.
Hur kan drömmen om villan i storstan förverkligas och hur ser en realistisk politik ut med den blandade stadsbebyggelse som invånarna efterfrågar?
När Sverige och dess städer växer långsiktigt behövs alla boendeformer.

På den här sidan redovisas aktuella aktiviteter, rapporter och debattinlägg på området. Sidan uppdateras löpande.

Bygg fler småhus på Facebook

Småhus är bostadsdrömmen för 70 % av Sveriges befolkning. Okunskap och förutfattade meningar har drivit bostadsbyggandet till en idé om hur den urbaniserade bebyggelsen ser ut och förtätning i tron om att det är att skapa hållbar stadsutveckling. Facebook-sidan "Bygg fler småhus" är ett initiativ av branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen. Syftet är att sprida ny kunskap som visar att småhusområden har ett avsevärt lägre ekologiskt fotavtryck som urban bebyggelse än höghus, ett sundare ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende. 'Bygg fler småhus´ vill diskutera, berätta varför det är så, presentera intressant forskning och fakta samt belysa hur frågan hanteras bostadspolitiskt för att visa på de hållbara alternativen till dagens kommunala planering.
Se länk nedan.