Ökat och varierat byggande

En viktig del av TMF:s näringspolitiska arbete är att bidra till ökat nybyggande av flerbostadshus och småhus samt att uppnå varierade städer med hållbar bebyggelse.

Villor, radhus och mellanstora flerfamiljshus är allt för sällan en del av nyproduktionen i kommunernas tätortsplaner och en visionär bostadspolitik. TMF:s medlemsföretag menar att det relativt låga bostadsbyggandet av småhus framförallt är orsakat av finansiella hinder och brist på tillgång till attraktiv byggbar mark.
Hur kan drömmen om villan i storstan förverkligas och hur ser en realistisk politik ut med den blandade stadsbebyggelse som invånarna efterfrågar?
När Sverige och dess städer växer långsiktigt behövs alla boendeformer.

På den här sidan redovisas aktuella aktiviteter, rapporter och debattinlägg på området. Sidan uppdateras löpande.

Politik för ett ökat småhusbyggande

Sverige står inför stora bostadspolitiska utmaningar som nu tas upp i de politiska samtalen inför riksdagsvalet 2022. Sveriges anmärkningsvärt låga småhusbyggande är ett av problemen. Andelen av nyproduktionen är markant lägre än i jämförbara länder och samtidigt är antalet som byggts det senaste decenniet det lägsta på 100 år. Detta är egendomligt med tanke på att Sverige är ett av de länder i Västeuropa som har mest tillgång på mark per invånare och att befolkningen i stort sett har fördubblats på 100 år. Ta del av TMF:s bostadspolitiska program och var med i arbetet för ett ökat byggande av småhus. 

Ladda ner TMF:s bostadspolitiska program för ett ökat småhusbyggande