Näringspolitik

TMF:s primära uppgift gentemot trähus är att driva frågor som är viktiga för medlemsföretagens konkurrenskraft och verksamhet. Medlemsföretagens intressen representeras genom uppvaktning av regering, riksdag, statliga verk, myndigheter och samarbeten med NGO´s (icke statliga organisationer) som helt eller till delar har samma intressen som TMF:s medlemmar. En del politiska frågor drivs även massmedialt.

Lobbyarbetets inriktning tas fram med hjälp av medlemsföretagen genom en årlig enkät, sedan fastställer styrgruppen prioritering av frågorna. Eftersom alla TMF:s medlemsföretag påverkas positivt av att det byggs mer är ökat bostadsbyggande en viktig central fråga inom TMF.

Läs mer om b.la Ökat och varieratbyggande i menyn till höger.