AA 12

- allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial

TMF, Konsumentverket och Villaägarna har förhandlat fram avtalsvillkor - AA 12 - med tillhörande Köpeavtal samt överenskommelse angående Produktionskostnadskalkyl och Kalkylkontroll.

Samtliga dokument kan laddas ner här på tmf.se.