Branschmätning/NKI

Nu kan ditt husföretag ta hjälp av av Prognoscentret för ett relevant och viktigt mätinstrument för kundnöjdhet, NKI. Prognoscentret har under det senaste decenniet arbetat för att skapa en gemensam produkt för småhusbranschen.

Hos flera av de företag som bygger bostäder i projekt/grupphusbebyggelse och bostadsrättsföreningar har kundnöjdheten ökat årligen för att i dag ligga på en mycket hög nivå. TMF ser att även styckebyggda småhus kan gynnas av ett branschgemensamt NKI - Nöjd Kund Index.

Prognoscentret lägger stor vikt vid metoden, som är etablerad och standardiserad, samt det faktum att resultatet har hög åtgärdsrelevans. Det sistnämnda innebär att undersökningen kartlägger drivkrafterna för kundnöjdhet och att du får en lista över vilka områden just ditt företag ska prioritera för att på ett effektivt sätt få nöjdare kunder.

Varje företags resultat är konfidentiellt, branschvärdena är däremot offentliga.

Läs mer i produktbladet nedan.

Ladda ner produktblad