Att bygga trähus

Den som ska bygga eget hus behöver tänka på en mängd olika saker - bland annat när det gäller avtal och besiktning.

TMF hänvisar till ett flertal olika aktörer med bra webbinformation.

alltombostad.se
boverket.se
bygganytt.com
garbo-se.se
omboende.se
viivilla.se
villaportalen.se
villaagarna.se

Standardvatal

Det finns ett standardavtal som TMF tagit fram tillsammans med Konsumentverket, ABS 09, detta finns att ladda ner på Konsumentverkets webbplats.

Besiktningsmannabok

Besiktningsmannaboken är en branschgemensam handbok som beskriver vad man kan förvänta sig vid en besiktning av nybyggda småhus. Handboken kan användas av alla som är inblandade i byggprocessen, det vill säga beställare, entreprenörer och besiktningsmän.

Besiktningsmannaboken har tagits fram i samarbete med några av Svenska Byggingenjörers Riksförbunds mest erfarna besiktningsmän, samt av representanter från Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF), Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Försäkrings AB Bostadsgaranti och Gar-Bo Försäkring.

I boken beskrivs bland annat olika besiktningstyper som förekommer i samband med att man bygger ett småhus och hur de går till. Besiktningsmannaboken behandlar också vad fackmässighetsnivån är för olika byggdelar och hur dessa ska besiktigas. Förhoppningen är att man med tydlig information kring besiktningar kan ge rätt förväntningar hos alla inblandade parter när det är dags för besiktning.

Ladda ner och läs Besiktningsmannaboken till höger.