Att bygga trähus

Den som ska bygga eget hus behöver tänka på en mängd olika saker - bland annat när det gäller avtal och besiktning.

TMF hänvisar till ett flertal olika aktörer med bra webbinformation.

alltombostad.se
boverket.se
bygganytt.com
garbo-se.se
omboende.se
viivilla.se
villaportalen.se
villaagarna.se

Besiktningsmannaboken

Besiktningsmannaboken är en branschgemensam handbok som beskriver vad man kan förvänta sig vid en besiktning av nybyggda småhus. Det är Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä- och Möbelföretagen (TMF), samt Gar-Bo Försäkring AB, som tillsammans har tagit fram Besiktningsmannaboken. Handboken kan användas av alla som är inblandade i byggprocessen, det vill säga beställare, entreprenörer och besiktningsmän, och man får en standardisering av besiktning av småhus, så att besiktningsmän, med olika bakgrund och erfarenhet, kan besiktiga mer lika.
Den färska versionen - för 2022 - lanserades i november 2021.

- Besiktningsmannaboken är till fördel för husföretagen, besiktningsmännen och konsumenterna. Ett verktyg som gör det lättare för alla inblandade parter att veta vad som gäller. Den nya versionen är uppdaterad för att överensstämma med dagens branschstandarder och har ett nytt avsnitt som handlar om solceller, säger Björn Edebrand, vd på SBR.

I boken beskrivs bland annat olika besiktningstyper som förekommer i samband med att man bygger ett småhus och hur de går till. Besiktningsmannaboken behandlar också vad fackmässighetsnivån är för olika byggdelar och hur dessa ska besiktigas. Förhoppningen är att man med tydlig information kring besiktningar kan ge rätt förväntningar hos alla inblandade parter när det är dags för besiktning.

Ladda ner och läs Besiktningsmannaboken nedan.

Standardvatal

Det finns ett standardavtal som TMF tagit fram tillsammans med Konsumentverket, ABS 09, detta finns att ladda ner på Konsumentverkets webbplats.

Användbara dokument