Specialinredningsgruppen

Specialinredningsgruppen inom TMF omfattar över 90 medlemsföretag med ett brett produktregister. Företagen är oftast verksamma inom inredningar för både privata och offentliga miljöer.

TMF:s specialinredningsgrupp samlas för möten 2–4 gånger per år, varav ett möte är i samband med TMF:s årsmöte. Under dessa möten avhandlas frågor som är av gemensamt intresse för medlemsföretagen vad avser branschrelaterade frågeställningar.

På mötena tas aktuella teman upp. Tanken är att du som medlem ska få mer djuplodande kunskap om det aktuella ämnet – ofta bjuds externa föredragshållare in. I direkt anslutning till mötena försöker vi göra någon form av studiebesök där inspiration, kunskap och erfarenhet kan inhämtas. Ett mycket viktigt och uppskattat inslag är utrymme för gemenskapsbildande aktiviteter där nätverkande premieras.

Viktiga ämnen och teman:

  • Nya material och materialkunskap
  • Hållbarhet
  • Kompetens och rekrytering
  • Ledtider
  • Design- och Arkitektfokus
  • Standarder/regelverk

Ordförande 2021–2022: Jessica Nilsson, Pelly Group
Specialinredningsgruppen har ingen styrelse utan samtliga medlemmar bjuds in till nätverksmötena. Inom gruppen utses en ordförande från något av medlemsföretagen. Från TMF är projektledaren ansvarig för att sammankalla gruppen och att driva gruppens frågor.

Glöm inte att logga in för exklusivt material

Till höger kan du som inloggad medlem ladda ner och ta del av protokoll från Specialinredningsgruppens möten.