Specialinredningar

Foto: Hallberg-Rassy, båtinredning Båtinredning från Hallberg-Rassy.

Specialinredningsgruppen inom TMF omfattar över 90 medlemsföretag med ett brett produktregister. Företagen är oftast verksamma inom inredningar för både privata och offentliga miljöer.

Specialinredningsgruppen

TMF:s specialinredningsgrupp träffas 2–4 gånger per år, varav ett är i samband med TMF:s årsmöte, för att diskutera aktuella teman. I samband med dessa möten görs studiebesök och föredragshållare bjuds in för att inhämta inspiration, kunskap och erfarenhet. Läs mer.

Målgrupp: Alla TMF:s medlemsföretag som ser sig som ett specialinredningsföretag är välkomna.
Krav på deltagarna: Alla som vill bidra aktivt och ser till branschen bästa är välkomna.

Viktigt för ett bra nätverk är erfarenhetsutbyte, samverkan, öppenhet, dialog, framtidsfokus och tillit. Gruppen ska vara inkluderande och konstruktiv – tillsammans utvecklar vi förutsättningarna för branschen

Exklusivt medlemsmaterial - Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom Specialinredningsgruppen. Här kan du ladda ner diverse broschyrer, rådgivning och mötesprotokoll.

Medlemssök - Genom att välja "Specialinredning" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s Specialinredningsgrupp.

TMF:s arbete för specialinredningsindustrin

Marknad & Statistik

SNI-kod 16.239

Industri övriga byggnads- och inredningssnickerier (Källa: SCB/SNI):

  • Antal anställda: 2 658 (2018)
  • Nettoomsättning: 4 846 mnkr, (2018)
  • Produktionsvärde: 4 723 mnkr (2018)
  • Varuexport, borfallsjusterad: 706 mnkr (2019)
  • Varuimport, borfallsjusterad: 537 mnkr (2019)

Näringspolitik

En viktig del för TMF:s Specialinredningsgrupp är att verka för att hela landsbygden och hela Sverige ska fungera. Detta eftersom en stor del av dessa företag ligger på små orter och är verksamma lokalt. Andra fokusområden är ROT-avdraget, standarder och ökat byggande - allt byggande är positivt för gruppen.

Nätverk & Mötesplatser

Det finns ett antal forum och events som är värdefulla för Specialinredningsgruppen; Nordbygg, Trädagars, Möbelmässan och Trä- och teknikmässan. Dessutom har Specialinredningsgruppen egna nätverksträffar där branschens behov ventileras.
Läs mer på Nätverk & Mötesplatser

Pågående/prioteriterade projekt

Produktsäkerhetsdirektivet – Målet är att få fram dokumentation för den här typen av företag så att de kan skydda sig bättre. Specialinredningsföretag arbetar många gånger i uppdrag av andra, varför de kan komma i kläm avseende vart ansvaret ligger. Det är viktigt att säkerställa och besluta, vem som äger konstruktionsritningarna för att undvika tvister. Möte med teman.

Välgjordhet och krav på specialinredning - En förklarande guide och case-beskrivning för specialinredningsföretag kring välgjordhet och krav.

Vill du bli medlem i Specialinredningsgruppen?

Om du inte är medlem i TMF; läs mer på Medlemskap & Medlemsförmåner.

Du kan även kontakta Sandra Furtenbach, projektledare för Inredning och möbler för mer information och planer för nätverket för specialinredning. Se kontaktuppgifter i menyn till höger.

Saknar du tydlig tillhörighet till branschgrupperna Dörrar & Fönster, Möbler, Kök & Bad, Trähus, Trappor eller Trägolv är du också välkommen att kontakta Sandra för att se om det finns möjlighet att gå med i Specialinredningsruppen. Gruppen ser positivt på samverkan och inkluderat gärna företag som vill ingå i  nätverket - även om du ej är ett specialinredningsföretag.