Immaterialrätt & piratkopiering

- "Inget slår originalet"

Foto: Swedeses fåtöljklassiker Lamino Fåtöljen Lamino har blivit kopierad.

Immateriella rättigheter och motverkande av produktkopiering är en viktig fråga för våra medlemmar och TMF har varit aktiva i debatten de senaste åren. Sedan 2011 arbetar TMF mot möbelkopiering under devisen "Inget slår originalet".

Rapporter, foldrar och skrifter

"Immateriellt värdeskapande i Sverige - 2018 års index" - rapport

Hösten 2018 lanseras rapporten "Immateriellt värdeskapande i Sverige – 2018 års index". Rapporten kartlägger de företag som är intensivt beroende av immateriella värden – i form av varumärken, patent, upphovsrätt och design. Det visar sig att denna del av näringslivet anställer 1 126 000 personer runtom i landet och bidrar med 920 miljarder kronor till Sveriges årliga BNP. Dessa företag spelar en betydande roll för sysselsättning och ekonomiskt värde i hela landet.
Författare är Nima Sanandaji, vd förtankesmedjan ECEPR.
Rapporten finns att ladda ner till höger.

"Immaterialrätt"

För att öka medlemmarnas kompetens kring lagområdet som reglerar immateriella rättigheter har en folder tagits fram i samarbete med Lindahls advokatbyrå. Foldern innehåller praktiska anvisningar, råd och tillvägagångssätt om hur man bäst skyddar sina produkter och varumärken – såväl i Sverige som internationellt.
Den kan beställas via info@tmf.se.

"Verktygslåda för innovation" – Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv har gett ut en tänkvärd "verktygslåda för innnovation". I denna skrift ges en orientering om hur företagens "innovativa verktygslåda" ser ut, om hur ett antal svenska företag använder den, och om hur innovationens betydelse ökar som drivkraft för tillväxt.
Ladda ner skriften "Verktygslådan för innovation - Om immaterialrätt och andra affärsmodeller" via följande sida.

Vägledning via PRV

PRV - Patent- och Registreringsverket - har mycket nyttig vägledning inom immaterialrättsområdet. Klicka vidare till PRV i menyn till höger.


På den här sidan redovisas aktuella aktiviteter, rapporter och debattinlägg på området. Sidan uppdateras löpande.