Internationellt samarbete

TMF är engagerat i internationellt samarbete på möbel- och inredningssidan - såväl i Norden som Europa.

Norden

Nordiskt samarbete bedrivs i form av återkommande möten och ständig informationsutväxling mellan det danska, norska och finländska förbundet.

Europa - EFIC

När det gäller europeiskt samarbete kring möbler & inredning så är TMF och Sverige medlemmar i EFIC, European Furniture Industries Confederation.
EFIC grundades 2006 och har för närvarande 16 medlemsländer i sin organisation - inklusive Italien och Tyskland, två av Europas största möbelländer. Sedan 2017 kan även enskilda möbelföretag vara medlemmar vilket IKEA är.
EFIC representerar numera mer än 70 procent av den europeiska möbel- och inredningsindustrins totala omsättning.

EFICs fokusområden är:

  • Miljö och cirkulär ekonomi
  • Interna marknaden
  • Internationell handel
  • Sociala Dialogen