Europeiskt & nordiskt samarbete

TMF är engagerat i internationellt samarbete på möbelsidan - såväl i Norden som Europa. Se användbara dokument att ladda ner till höger.

Norden

Nordiskt samarbete bedrivs i form av återkommande möten och ständig informationsutväxling mellan det danska, norska och finländska förbundet. Aktuella frågeställningar är garantitider, plagiat och standardisering.

Europa - EFIC

När det gäller europeiskt samarbete så är TMF och Sverige medlemmar i EFIC, European Furniture Industries Confederation. EFIC grundades 2006 och har för närvarande tio medlemsländer i sin organisation - inklusive Italien och Tyskland, två av Europas största möbelländer.

Nyhetsbrev från EFIC

Maj 2020

November 2018

Oktober 2018

September 2018