Möbler

- svensk möbelindustri – en kombination av design, hållbarhet och modern produktion

Foto: Stolen Phoenix, Offecct

Svensk möbelindustri kommer från en gedigen hantverkstradition, baserad på närhet och tillgång till både råvara och efterfrågan, som har utvecklats till en modern och effektiv industri med internationellt efterfrågade produkter. Möbelgruppen inom TMF består av cirka 150 företag.

Idag representeras branschen av allt från små lokala producenter till omfattande processindustrier och närmare sju av tio möbler som produceras i Sverige går på export. Sverige är den femte största exportören av möbler inom EU och tionde största i världen, samt ett av få europeiska länder som ökat produktionen de senaste tio åren.

Att köpa svenskt har länge varit en garanti för kvalitet, stilsäker design, ergonomi och innovativ produktveckling, men svensk möbelindustri ligger nu i framkant även när det gäller miljö och hållbarhet. Allt fler svenska möbelföretag tar ansvar längs hela kedjan; från arbetsförhållanden och produktion, till återvinning. Ett ansvar som ger konkurrensfördelar.

Möbelgruppen - TMF Möbler

Arbetet inom TMF Möbler leds av en styrgrupp, till vilken en valnämnd ansvarar för val av ledamöter och ordförande. Styrgruppen, tillsammans med TMF, träffas regelbundet - fyra gånger om året - för att diskutera och besluta om riktlinjer för TMF:s arbete i branschrelaterade frågor. Utöver styrgruppen skapas projekt-och arbetsgrupper vid behov för att arbeta med specifika frågeställningar relevanta för branschen.
Läs mer.

Exklusivt medlemsmaterial - Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom möbelgruppen. Här kan du ladda ner diverse broschyrer och rådgivning.

Medlemssök - Genom att välja "möbler" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s möbelgrupp.

TMF:s arbete för möbelindustrin

Marknad & Statistik

TMF sammanställer statistik om den svenska möbelindustrin från egna och andra källor. Statistiken visar siffror för export, import och produktion.

Svensk möbelindustri (källa SCB/SNI):

  • Antal anställda: 12 809 (2018)
  • Nettoomsättning: 28 332 mnkr (2018)
  • Produktionsvärde 27 260 mnkr (2018)
  • Varuexport, bortfallsjusterad: 19 582 mnkr (2019)
  • Varuimport, bortfallsjusterad: 22 769 mnkr, (2019)

Läs mer

Näringspolitik

TMF driver proaktivt frågor för att stärka konkurrenskraften hos svensk möbelindustri. Vi bedriver exempelvis lobbying mot politiker för att påverka Lagen om offentlig upphandling (LOU), arbetar för motverkande av piratkopiering, driver och utvecklar Möbelfakta som är en kravpaketering för kvalitet, miljö och socialt ansvar i branschen.

Nordiskt & europeiskt samarbete

TMF är engagerat i internationellt samarbete på möbelsidan - såväl i Norden som Europa. I Norden är aktuella frågeställningar garantitider, plagiat och standardisering. När det gäller europeiskt samarbete så är TMF och Sverige medlemmar i EFIC, European Furniture Industries Confederation.
Läs mer

Nätverk & Mötesplatser

Det finns ett antal forum och events för att utbyta erfarenheter och kunskap för möbelindustrin. Det gäller b.la mässor som Stockholm Furniture & Light Fair, Salone del Mobile Milano och Orgatec i Köln. TMF arrangerar även egna branschdagar och träffar med aktuella teman och talare som är relevanta för möbelindustrin.
Möbelstyrgruppen har även egna nätverksträffar fyra gånger om året.
Läs mer

Vill du bli medlem i TMF?

Läs mer om att bli medlem hos TMF under Medlemskap & Medlemsförmåner

Du kan också kontakta Linda Löf, projektledare branschutveckling - möbler, för mer information om TMF Möbler.
Se kontaktuppgifter i menyn till höger.