Säkra köket mot vattenskador

Med syfte att minska andelen vattenskador i kök som ökat i takt med att vattenanslutna produkter installerats, genomfördes projektet Säkra Köket mot vattenskador. Projektet enades kring typlösningar och resulterade i en skrift som visar exempel på hur vattenskadesäkrat kök kan byggas.

Projektet leddes av Säker vatten och drevs tillsammans med branschföreträdare från försäkringsbolag, byggentreprenörer, branschorganisationer och köksföretag inom TMF. Den framtagna broschyren beskriver goda exempel på fuktsäkra lösningar för kök. Observera att detta inte är några nya branschregler från Säker vatten utan en hjälp för den som vill minska risken för fuktskador i kök.