Utbildning i BBR och regelverken för Kök & Bad

Tolkning av Boverkets Byggregler, BBR, branschregler och standarder - vad är det egentligen som gäller? Efter önskemål så har TMF tagit fram en utbildning kring regler, standarder, tolkningar och skallkrav som påverkar utformningen av kök och badrum.

Utbildningen innehåller bl a detta:

  • Bakgrunden till Boverkets Byggregler och tillhörande lagstiftning samt förordning
  • Hur hanterar man allmänna råd/tolkningar/skallkrav.
  • Workshop - hur hantera en dialog med besiktningsman/kommun/byggherre
  • Överklaga? Dokumentation/utredning/test/analys/bevis
  • Krav på utformning av kök och badrum

Vid behov kan företagsanpassad kurs hållas på förfrågan (minst 10 personer).
Kontakta Sandra Furtenbach, TMF:s projektledare för Kök & Bad, vid intresse.

Du hittar dokument till utbildningen nedan.
OBS! Kräver dock medlemsinloggning