Kök & Bad - avtal och villkor

TMF:s Kök & bad-grupp och Konsumentverket har efter omförhandling träffat överenskommelse om nytt avtal för Allmänna leverans- och köpvillkor för konsumentköp av kök och badrum, BÖ 2018:4. Överenskommelsen träder ikraft den 1 januari 2019 och gäller tills vidare. Därmed upphör den tidigare - BÖ 2009:01, Dnr 2007/2031 - att gälla.

Avtalsjusteringarna i korta drag:

  • Förtydligande av info till konsument hur de ska hantera reklamationer och kontakta KV.
  • Ny layout och logotyp
  • Fyra sidor har komprimerats till två
  • Samma avtal oavsett handelsform
  • Justering på §4, §8 och §18 lagjustering
  • §8 – ger er bättre skydd

Avtalet ligger även på Konsumentverkets webbplats, inkl. sidor riktade till företag.

Här nedan kan du ladda ner villkoren, mallar för leveransavtal samt två olika köporderavtal.

Ännu en köporder med ROT kommer inom kort.