Kök & Bad-gruppen

Kök- & Bad-gruppen inom TMF omfattar cirka 40 företag som tillverkar kök och badrum mot marknader för småhus, objekt och konsument. Gruppen har ett flertal konkurrensneutrala frågor på sin agenda, bland annat lobbying, avtal, juridik, standarder samt kvalitet.

Gemensamma angelägenheter för Kök & Bad-gruppen diskuteras vid två tillfällen årligen där vd eller utsedd vd-person bjuds in till mötena. Idag är cirka 15 företag aktiva i diskussionerna. Ofta utser man arbetsgrupper för att driva angelägna projekt, t ex kvalitetsfrågor, konsumentavtal och maskininstallation.

Företag erbjuds också en branschanpassad utbildning i BBR för kök och bad efter behov.
Läs mer

Kök- & bad-gruppen har ingen styrgrupp utan samtliga medlemmar vilka består av vd eller utsedd vd-person från respektive företag, bjuds in för att deltaga i de två samordnade mötena. Ett möte hålls i samband med TMF:s årsstämma och ett på hösten hos ordföranden för gruppen som byts årsvis.
Ordförande för gruppen 2020-2021 är Per-Arne, Svedbergs i Dalstorp AB.

Diskussionsforum LinkedIn
Det finns en sluten LinkedIngrupp för Kök - och badrumsföretag som är medlemmar i TMF. Här delas information och frågor diskuteras löpande under året.

Representant i TMF:s styrelse
Kök- och Bad-gruppen har en representant som sitter med i TMF styrelse för verksamhetsåret 2020–2021. Henric Fransson, Ballingslöv AB, är en av sju ledamöter.