Kök & Bad

Foto: Vedum Kök och Bad

Kök- & Bad-gruppen inom TMF omfattar cirka 40 företag som tillverkar kök och badrum mot marknader för småhus, objekt och konsument. Gruppen har ett flertal konkurrensneutrala frågor på sin agenda, bland annat lobbying, avtal, juridik, standarder samt kvalitet.

Kök- & Bad-gruppen

Gemensamma angelägenheter för Kök & Bad-gruppen diskuteras vid flertalet tillfällen. Ofta utser man arbetsgrupper/projektgrupper för att driva angelägna projekt, t ex kvalitetsfrågor, konsumentavtal och hållbarhetsfrågor.
Arbetet inom Kök- & Bad-gruppen leds av en styrgrupp som ska bestå av det antal ledamöter som beslutas på varje årsmöte, dock lägst fem stycken. Vid valet strävar man efter att olika typer av företag representeras -  kök, bad, mindre och större företag - för att skapa en så bred förståelse och erfarenhetsbredd som möjligt i gruppen.

Läs mer

Exklusivt medlemsmaterial - Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom Kök- & Bad-gruppen. Här kan du ladda ner diverse broschyrer, rådgivning samt mötesprotokoll.

Medlemssök - Genom att välja "kök & bad" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s Kök- & Bad-grupp.

TMF:s arbete för kök- och badindustrin

Marknad & Statistik

I samarbete med TMF-Prognoscentret sammanställs fortlöpande adekvat statistik för Kök.
Läs mer

Köksmöbler & köksinredningar (Källa: SCB/SNI):

 • Antal anställda: 2 793 (2021)
 • Nettoomsättning: 5 438 mnkr (2019)
 • Produktionsvärde: 5 198 mnkr (2019)
 • Varuexport, borfallsjusterad:  743 mnkr (2020)
 • Varuimport, borfallsjusterad: 1 021 mnkr (2020)

Näringspolitik

En viktig del för TMF:s Kök- & Bad-grupp är att verka för ökat byggande och att underlätta finansieringsmöjligheten för köp av bostad. Andra fokusområden är ROT-avdraget, Standarder, samt ha koll på Boverkets regler som påverkar hur kök och badrum får se ut och byggas.

Nätverk & mötesplatser

Det finns ett antal forum och events för att utbyta erfarenheter för Kök-& Bad-gruppen. Det gäller bl a mässan Nordbygg, som arrangeras vartannat år, där Kök- och badföretagen kan ställa ut och besöka. Milanomässan och Möbelmässan är bra för design- och trendinspiration och Trädagars samt Trä- och teknikmässan är mötesplatser för produktionsinspiration.
Läs mer på Nätverk & Mötesplatser

Teknik & Forskning

Teknik och utveckling är ett viktigt område för Kök & Bad-gruppen och det sker ofta i projektform och i samarbete med andra myndigheter och branschorganisationer. Två av de senaste är Bygg badrummet rätt samt Säkra köket mot vattenskador.
Läs mer om dem via menyn till höger.
I samband med den kurs i BBR som framtagits har TMF även haft dialog med Boverket om deras kursutbud vilket lett till att dessa online-utbildningar tagits fram.
PBL - webbutbildning: Byggregler i Kök & Bad
PBL - samtliga webbutbildningar

Pågående/prioriterade projekt

Kök- & Bad-gruppen driver olika typer av projekt. Vill du ta del av rapporter eller annan dokumentation efter avslutat projekt - kan du ta del av dessa genom att klicka här.
Viss dokumentation kräver att du är medlem.

 • Översyn av branschstandarder för Säker Vatten.
 • Översyn och remissarbete med SS 914221:2019
 • EPD (Environment Product Declaration), steg 2 - En EPD är en miljövarudeklaration för en produkt och beskriver produktens miljöpåverkan ur hela dess livscykel.
 • Säkra köket mot vattenskador.
 • GTIN - spårbarhet
 • Översyn av Allmänna leverans- och köpevillkor för kök och badrum i och med ny konsumentköplag maj 2022.

Vill du bli medlem i Kök- & Bad-gruppen?

Läs mer om att bli medlem hos TMF under Medlemskap & Medlemsförmåner.

Du kan också kontakta Sandra Furtenbach, projektledare branschutveckling för inredning och möbler, för mer information om Kök- & Bad-gruppen. Se kontaktuppgifter i menyn till höger.