Kök & Bad

Foto: Vedum Kök och Bad

Kök- & Bad-gruppen inom TMF omfattar cirka 40 företag som tillverkar kök och badrum mot marknader för småhus, objekt och konsument. Gruppen har ett flertal konkurrensneutrala frågor på sin agenda, bland annat lobbying, avtal, juridik, standarder samt kvalitet.

Kök- & Bad-gruppen

Gemensamma angelägenheter för Kök & Bad-gruppen diskuteras vid två tillfällen årligen, ett på hösten och ett i samband med TMF:s årsmöte på våren. Ofta utser man arbetsgrupper projektgrupper för att driva angelägna projekt, t ex kvalitetsfrågor, konsumentavtal och hållbarhetsfrågor.
Gruppen har ingen styrgrupp utan vd (eller av vd utsedd person) från samtliga kök- & badrums medlemsföretags, bjuds in för att deltaga i gruppens möten. En sluten LinkedIn-grupp finns för att löpande föra diskussioner och dela information.
Läs mer

Exklusivt medlemsmaterial - Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom Kök- & Bad-gruppen. Här kan du ladda ner diverse broschyrer, rådgivning samt mötesprotokoll.

Medlemssök - Genom att välja "kök & bad" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s Kök- & Bad-grupp.

TMF:s arbete för kök- och badindustrin

Marknad & Statistik

I samarbete med TMF-Prognoscentret sammanställs fortlöpande adekvat statistik för Kök.
Läs mer

Köksmöbler & köksinredningar (Källa: SCB/SNI):

 • Antal anställda: 3 175 (2018)
 • Nettoomsättning: 6 042 mnkr (2018)
 • Produktionsvärde: 2 102 mnkr (2018)
 • Varuexport, borfallsjusterad: 786 mnkr (2019)
 • Varuimport, borfallsjusterad: 1 033 mnkr (2019)

Näringspolitik

En viktig del för TMF:s Kök- & Bad-grupp är att verka för ökat byggande och att underlätta finansieringsmöjligheten för köp av bostad. Andra fokusområden är ROT-avdraget, Standarder, samt ha koll på Boverkets regler som påverkar hur kök och badrum får se ut och byggas.

Nätverk & mötesplatser

Det finns ett antal forum och events för att utbyta erfarenheter för Kök-& Bad-gruppen. Det gäller bl a mässan Nordbygg, som arrangeras vartannat år, där Kök- och badföretagen kan ställa ut och besöka. Milanomässan och Möbelmässan är bra för design- och trendinspiration och Trädagars samt Trä- och teknikmässan är mötesplatser för produktionsinspiration.
Läs mer på Nätverk & Mötesplatser

Teknik & Forskning

Teknik och utveckling är ett viktigt område för Kök & Bad-gruppen och det sker ofta i projektform och i samarbete med andra myndigheter och branschorganisationer. Två av de senaste är Bygg badrummet rätt samt Säkra köket mot vattenskador.
Läs mer om dem via menyn till höger.
I samband med den kurs i BBR som framtagits har TMF även haft dialog med Boverket om deras kursutbud vilket lett till att dessa online-utbildningar tagits fram.
PBL - webbutbildning: Byggregler i Kök & Bad
PBL - samtliga webbutbildningar

Pågående/prioriterade projekt

Kök- & Bad-gruppen driver olika typer av projekt. Vill du ta del av rapporter eller annan dokumentation efter avslutat projekt - kan du ta del av dessa genom att klicka här.
Viss dokumentation kräver att du är medlem.

 • MDF-projekt
 • Källsortering arbetsgrupp som arbetar med framtagande av rekommendationer/branschstandard om utrymmen och lösningar för källsortering i bostaden.
 • Översyn av branschstandarder för Säker Vatten.
 • Översyn och remissarbete med SS 914221:2019
 • Förstudie av LCA för Kök & Bad
 • Höstmötet är preliminärt satt till den 5–6 november i Dalstorp.

Vill du bli medlem i Kök- & Bad-gruppen?

Läs mer om att bli medlem hos TMF under Medlemskap & Medlemsförmåner.

Du kan också kontakta Sandra Furtenbach, projektledare branschutveckling för inredning och möbler, för mer information om Kök- & Bad-gruppen. Se kontaktuppgifter i menyn till höger.