GTIN

Byggindustrin i Sverige tog ett branschgemensamt beslut den 12 april 2018, om att GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer) ska vara den gemensamma standardiserade identifikationen och att alla producenter och leverantörer ska använda den på samtliga byggprodukter.

En förutsättning för att dörr- och fönsterföretagen ska kunna förse sina produkter med en GTIN-kod, samt fortsätta att leverera sina produkter till byggindustrin, är att GTIN-standarden utvecklas och anpassas till konfigurerbara produkter, tex dörrar och fönster.

Att inte utveckla och anpassa GTIN-standarden till konfigurerbara produkter skulle innebära att standarden inte kan appliceras på dessa produkter och att tillverkare av tex dörrar och fönster, inte längre kan leverera sina varor till byggindustrin. Detta innebär att byggindustrins överenskommelse enligt ovan inte kan uppfyllas.

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är den intensiva utvecklingen av digitalisering inom byggmaterialindustrin. Information om produkters innehåll, prestanda, klimatpåverkan etc. behöver vara spårbar och lättillgänglig samt följa med produkten under hela dess livscykel. Detta är en utmaning och frågan är hur det ska gå till.

Ökad spårbarhet för produkter och material i byggnader är även ett önskemål från myndigheter. När en byggnad ska uppföras eller i senare skede förvaltas, är det viktigt att ha ordning på vart produkter ska levereras eller var i en byggnad en viss produkt finns. Det är därför nödvändigt att kunna identifiera produkter och platser för att kunna sammanställa en säker dokumentation som underlättar framtida förvaltning och materialinventeringar i samband med ändring, sanering eller rivning av en byggnad.

Vad är GTIN och GS1?

GTIN är en standard för artikelidentifiering. Det ägs av företaget GS1 Sweden (hette tidigare EAN Sweden) och används för att ge artiklar, förpackningar och tjänster unika artikelnummer. Genom att överföra GTIN till en streckkod (eller QR-kod) kan numret läsas av med en skanner som berättar historien om en produkt; när den tillverkades, vad den innehåller och hur den har transporterats mm.
GTIN (artikelnumret) följer produkten från början till slut, genom hela dess livscykel, och artikelnumret kan även kopplas samman med mer information om produkten i en databas, tex byggvarudeklaration (eBVD), miljövarudeklaration (EPD), livscykelanalys (LCA) mm.

GS1:s standarder är globala och utvecklas i samverkan med användarna. Det är användarnas behov som styr utvecklingen av nya lösningar. Syftet med GS1:s standarder är att använda ett globalt affärsspråk som möjliggör bättre effektivitet i värdekedjan, produktsäkerhet och spårbarhet. Det gynnar även företagens slutkonsumenter som efterlyser rätt och relevant information.
GS1:s standarder används för att identifiera och märka varor, platser och parter, samt för att läsa av och dela informationen maskinellt. Standarderna är indelade i tre grupper: 1. Identifiera, Märka och Dela.

Syfte

Syftet med Dörr- och Fönstergruppens GTIN-projekt är att anlita en konsult (eller flera) som utför det praktiska arbetet med att ta fram en tillämpning av hur konfigurerbara byggprodukter ska kunna identifieras med GTIN för att kunna tillhandahålla spårbarhet samt information om produkters miljöprestanda, skötsel och återvinning under hela livscykeln.

Mål

  • Utveckla en lösning av hur konfigurerbara byggprodukter ska kunna identifieras med GS1:s regelverk.
  • Bygga upp kunskap om GTIN-standarden för konfigurerbara byggprodukter.
  • Sprida kunskapen som växer fram i arbetet och harmonisera med övriga TMF-företag.
  • Säkerställa att löpande efterlevnad och administration av systemet är kostnadseffektivt samt också tillämpligt för mindre TMF-företag inom Dörrar- och Fönster.
  • Verka för att tillämpningen som tagits fram blir globalt accepterad. GS1 Sweden ansvarar för att förslaget på tillämpning kommuniceras och testas av övriga länder samt återkopplar ev. feedback till arbetsgruppen i Sverige. Detta harmoniseringsarbete kan behöva löpa bortanför 2020.

Tidsåtgång

Projektet väntas fortlöpa under 3 år - från juni 2020 till december 2022.