CE-märkning

Fönster och ytterdörrar omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 14351-1. De ska alltså ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas inom EU.

TMF har tagit fram en guide som beskriver hur man uppfyller Boverkets krav på CE-märkning av lager- eller standardfönster respektive objektspecifika fönster.

Ladda ner dokument