Pågående/prioriterade projekt

  • CE-märkning
  • GTIN projekt
  • eBVD
  • EPD – med anledning av krav på klimatdeklarationer som börja gälla 2022 – är det viktigt att man kan göra miljövarudeklarationer, EPD, för dörrar och fönster.
  • Hållbar utveckling – Agenda 2030 och cirkulära affärsmodeller
  • Näringspolitiska frågorna
  • Ökad renovering