Fönsterstatistik

Antal levererade luft för helåret 2020 var 1 606 645, i stort sett oförändrat jämfört med 2019. Omsättningen var 4 869 miljoner kr, en ökning med 1 procent, medan exportandelen var 4,2 procent. Andelen trä- och aluminiumfönster var 79 procent av totalt antal levererade luft.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Byggmaterialindex - ökning med nästan 10 procent under 2020

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med nästan 10 procent under 2020 jämfört med under 2019. Detta gör 2020 till ett mycket starkt år för branschen. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga tillväxttakten varit strax över fem procent.