Fönsterstatistik

Antal levererade luft för första halvåret 2021 var 863 296 (826 994), en ökning med 4 procent jämfört med första kvartalet 2020. Omsättningen var 2 676 (2 460) miljoner kr, en ökning med 9 procent, medan exportandelen var 4,5 procent. Andelen trä- och aluminiumfönster var 81 procent av totalt antal levererade luft.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Byggmaterialindex
- ökning med drygt 15 procent under andra kvartalet 2021

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med drygt 15 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Under det första halvåret uppgick utvecklingen till 12 procent.
Hittills i år har utvecklingen varit starkast i Norra Sverige, nästan 17 procent jämfört med första halvåret 2020. Resterande regioner har haft en jämn utveckling omkring 10 procent, om än svagast i Stockholmsregionen där utvecklingen var strax under 10 procent.