Dörrstatistik

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antalet producerade och levererade dörrar minskade med 11 procent till 342 200 dörrar (386 055 dörrar) under första kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021. Omsättningen var 563,2 miljoner kronor, (521,2 miljoner kr) - en ökning med 8 procent - medan exporten minskade med 26 procent till 133 870 dörrar (181 106) och 39 procent i andel av den totala dörrproduktionen.

I början av 2022 var 1 097 anställda, en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande period 2021.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Byggmaterialindex
- kraftig ökning under inledningen av 2022

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 18,9 procent under första kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021. Av de stora varugrupperna är det träprodukter som har haft den starkaste utvecklingen. Under årets första kvartal uppgick försäljningstillväxten till 36 procent.

- 2022 har inletts starkt, med en försäljningsutveckling på 18,9 procent under första kvartalet. Stora delar av tillväxten kan dock hänföras till prisuppgångar på framför allt träprodukter och byggmaterial. Träprodukter har ökat kraftigt i inköpspris även under det senaste kvartalet och står för cirka 20 procent av branschens försäljning, vilket påverkar utvecklingstalen, säger Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna i en kommentar.
- Under årets första kvartal var proffshandeln fortsatt den drivande försäljningskanalen för byggmaterialhandeln och stod för nästan hela försäljningstillväxten. Den konsumentdrivna försäljningen har efter den kraftiga uppgången under 2020 och inledningen av 2021 haft i stort sett nolltillväxt under senaste kvartalet.