Dörrstatistik

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antalet producerade och levererade dörrar ökade med 5 procent till 796 997 stycken (757 551) under första halvåret 2021 jämfört med samma period 2020. Omsättningen var 1 106 miljoner kronor (1 048) - en ökning med 6 procent - medan exporten ökade med 3 procent till 372 611 dörrar (363 071) och 47 procent andel av den totala dörrproduktionen.

I slutet av juni 2021 var 1 077 (1 038) anställda, en ökning med 4 procent. jämfört med motsvarande period 2020.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Byggmaterialindex
- ökning med drygt 15 procent under andra kvartalet 2021

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med drygt 15 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Under det första halvåret uppgick utvecklingen till 12 procent.
Hittills i år har utvecklingen varit starkast i Norra Sverige, nästan 17 procent jämfört med första halvåret 2020. Resterande regioner har haft en jämn utveckling omkring 10 procent, om än svagast i Stockholmsregionen där utvecklingen var strax under 10 procent.