Dörrstatistik

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antalet producerade och levererade dörrar ökade med 5 procent till 386 055 stycken under första kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020. Omsättningen ökade med 5 procent (521,2 miljoner kronor), medan exporten ökade med 2 procent till 181 106 dörrar och 47 procent i andel av den totala produktionen.

Under årets första kvartal ökade antalet  anställda med 5 procent till 1 058 stycken jämfört med motsvarande period 2020.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Byggmaterialindex - ökning med drygt 7 procent under första kvartalet 2021

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med drygt 7 procent under första kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Detta är i linje med hur utvecklingen har sett ut hittills under pandemin, då samtliga kvartal har haft en ökning på över 7 procent. Försäljningsutvecklingen har varit likartad mellan regionerna i riket sett till den geografiska indelning som görs i Byggmaterialindex.