Dörr- och fönstergruppen

Dörr & Fönstergruppen har storgruppsmöten två gånger per år där samtliga i nätverket är välkomna inklusive associerade medlemmar. Dessa möten belyser aktuella frågor och det rapporteras om pågående projekt och aktiviteter. Föredragshållare bjuds in för att nämna aktuella och intressanta frågor, och man gör även studiebesök i anslutning till mötena.

Arbetet inom TMF Dörrar & Fönster leds av en styrgrupp, där en valberedning föreslår ledamöter samt dess ordförande inför årsmötena. Styrgruppen träffas fysiskt två gånger per år samt har digitala möten 2-4 gånger.

Styrgruppen 2020–2021

Ordförande
• Mikael Johansson, Daloc Trädörrar

Ledamöter
• Andreas Långström, NorDan (vice ordförande)
• Mikael Carlsson, RM Snickerier
• Daniel Kjellson, H-Fönstret
• Daniel Ljungberg, Svenska Fönster
• Claes Isaksson, Diplomat dörrar
• Dan Magnusson, SSC Skellefteå
• Fredrik Nystedt, SSC Klingan
• Magnus Hoff, JELD-WEN
• Pär Josefsson, Inwido
• Kurt Hempele, Polardörren