Dörrar & Fönster

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Svensk dörr- och fönsterindustri omsätter drygt 8,5 miljarder kronor och har cirka 4 350 anställda. Merparten av företagen är medlemmar i TMF. Totalt handlar det om cirka 40 dörrföretag som tillverkar inner-, ytter- och institutionsdörrar samt cirka 40 fönsterföretag som tillverkar trä- och aluminiumfönster.

Dörr- och fönstergruppen

TMF:s dörr- och fönstergrupp träffas två gånger per år för att diskutera aktuella frågor och rapportera om pågående projekt och aktiviteter. I samband med dessa möten görs studiebesök och föredragshållare bjuds in för att belysa aktuella och intressanta frågor.
Dörr- och fönstergruppen leds av en styrgrupp som träffas regelbundet under året.
Läs mer

Exklusivt medlemsmaterial - Via medlemsinloggning kommer du åt specifikt material inom dörr- och fönstergruppen. Här kan du ladda ner diverse broschyrer, rådgivning samt mötesprotokoll.

Medlemssök -  Genom att välja "dörrar" eller "fönster" i "sök medlemsföretag" på tmf.se:s startsida får du fram samtliga medlemmar inom TMF:s dörr- och fönstergrupp.

TMF:s arbete för dörr- och fönsterindustrin

Marknad & Statistik

TMF samlar kvartalsvis in dörr- och fönsterstatistik bland medlemsföretagen, samt några icke medlemmar, och rapporterar ut i gruppen. Vidare rapporteras statistik över igångsatta och färdigställda lägenheter (flerfamiljshus och småhus) samt utvecklingen inom bygghandeln.
Se dörr- respektive fönsterstatistik i menyn till höger.

Dörrar (källa SCB/SNI):

 • Antal anställda: 1 425 (2018)
 • Nettoomsättning: 3 278 mnkr (2018)
 • Produktionsvärde: 2 641 mnkr (2018)
 • Varuexport, borfallsjusterad: 1 121 mnkr (2019)
 • Varuimport, borfallsjusterad: 1 357 mnkr (2019)

Fönster (källa SCB/SNI):

 • Antal anställda: 2 927 (2018)
 • Nettoomsättning: 5 132 mnkr (2018)
 • Produktionsvärde: 4 630 mnkr (2018)
 • Varuexport, borfallsjusterad: 146 mnkr (2019)
 • Varuimport, borfallsjusterad: 645 mnkr (2019)

Näringspolitik

En viktig del för TMF:s dörr- och fönstergrupp är att bevaka och svara på remisser från olika myndigheter. Exempel på detta är Boverkets byggregler (BBR) och AMA Hus (Byggtjänst) eller olika miljömärkningar.
Inom dörr- respektive fönstergruppen finns en teknisk kommitté som står bakom SFDK (Svensk Fönster och Dörrkontroll) som utfärdar SFDK godkännande för ytterdörrar och fönster.

Medlemsföretagens intressen representeras genom uppvaktning av regering, riksdag och myndigheter. En del politiska frågor drivs även massmedialt. En annan plattform är Almedalsveckan i Visby. Nybyggnation såväl som renovering av "Miljonprogrammet" står högt på prioriteringslistan.

Internationellt
TMF är medlem i EuroWindoor, EW som är en europeisk samarbetsorganisation för dörrar och fönster. Aktuella frågor som diskuteras inom EW är bland annat harmonisering av innerdörrstandarden, cirkulär ekonomi, RoHS-direktivet kopplat till elektroniskt drivna dörrar och fönster. EW tar även fram position papers i olika frågor. Dörr- och fönstergruppens styrgruppsrepresentanter är välkomna att delta på EuroWindoors möten.

Nätverk & Mötesplatser

Det finns ett antal forum och events för att utbyta erfarenheter för dörr- och fönstergruppen. Det gäller bl a mässan Nordbygg, som arrangeras vartannat år, TMF-arrangemanget Digital Produktionsdag, samt ett särskilt Produktionsnätverk. Dörr- och fönstergruppen och dess associerade medlemmar har även egna nätverksträffar två gånger om året.
Läs mer på Nätverk & Mötesplatser

Teiknik & Forskning

Standardisering följs genom medlemskap i SIS och TK 179, svensk spegelkommitté för den europeiska TC 33 för dörrar och fönster. Detta arbete i Europa bevakas också genom EuroWindoor.

Pågående/prioriterade projekt

 • CE-märkning
 • eBVD
 • EPD – med anledning av krav på klimatdeklarationer som börja gälla 2022 – är det viktigt att man kan göra miljövarudeklarationer, EPD, för dörrar och fönster.
 • GTIN projekt
 • Hållbar utveckling – Agenda 2030 och cirkulära affärsmodeller
 • Näringspolitiska frågorna
 • Ökad renovering

Läs mer om respektive projekt via menyn till höger.

Vill du bli medlem i dörr- och fönstergruppen?

Läs mer om Medlemskap & Medlemsförmåner hos TMF

Du kan också kontakta Martina Hallgren, projektledare för Bygginredning (däribland dörr- och fönstergruppen) för mer information. Se kontaktuppgifter i menyn till höger.