Tolkning BBR

Det så kallade tolkningsdokumentet är nu klart i sin första version. Dokumentet är framtaget av TK Trähus (Teknikergruppen) och har varit på remiss bland TMF:s medlemsföretag som tillverkar trähus, fönster, dörrar och kök. Ladda ner dokumentet här till höger.

Tolkningsdokumentet kommer löpande kompletteras där olika regler och allmäna råd i BBR behöver en entydig tolkning.