Konstruktion enligt EKS

En arbetsgrupp har tillsammans med SP/RISE tagit fram en mall för konstruktionsdokumentation enligt EKS. Syftet med mallen är att förenkla för trähusföretagen och dess kunder samt för kommunens tjänstemän som skall granska dokumenten i samband med det tekniska samrådet.

Mallen samt exempel kan laddas ned här till höger.

Ändringsdokumentet beskriver de huvudsakliga ändringar som gjorts i EKS 11 gentemot EKS 10 ur ett trähusperspektiv. Ändringarna i EKS 11 kan utgöras av antingen ändringar av texten eller som tillägg till texten i EKS 10.