Ljus prognos för Sveriges trä- och möbelföretag

- läs senaste upplagan av vår branschrapport TMF 360 grader

Foto: Derome

Sveriges trä- och möbelföretag väntar sig ökade produktionsvolymer och försäljningspriser. Ett ökande intresse för cirkularitet och hållbarhet driver dessutom upp efterfrågan på svensktillverkade och hållbara småhus samt möbler och inredning.

När Trä- och Möbelföretagen, TMF, lanserar sin branschrapport den 17 juni lyfts medlemmarnas arbete med hållbarhet fram. TMF representerar drygt 650 medlemsföretag och över 30 000 anställda. Tillsammans har företagen en viktig roll att spela i klimatomställningen – från småhustillverkare till specialsnickerier och möbelproducenter.

- Rapporten visar att hållbarhet ligger i medlemsföretagens DNA. Till exempel innebär det industsriella byggandet av småhus ett mycket effektivt materialutnyttjande och minimalt svinn, säger Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF.

Träindustrikoncernen Derome, med dess bostadsdel, träder fram i branschrapporten. Derome har alltid värdesatt hållbarhet. Ett exempel är det futuristiska projektet One Tonne Life som genomfördes långt innan FN:s hållbarhetsmål sattes upp. Målet var att sänka en familjs koldioxidutsläpp och idag används projektet som inspiration för ett mer energieffektivt och hållbart byggande.

- Som jag ser det förändrar vi byggbranschen och sätter en ny standard för byggandet, säger Anders Carlsson, som är chef för teknik och FoU på Derome.

I rapporten intervjuas även möbelkoncernen Kinnarps, som närapå halverade sina koldioxidutsläpp förra året. Kinnarps nådde alla uppsatta mål som utgår från FN:s hållbarhetsagenda.

TMF prioriterar 11 av FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. De täcker in både miljömässiga och sociala aspekter. TMF ser optimistiskt på utvecklingen och framtiden för branschen.

- Vi ser ljust på framtiden och vad våra medlemmar kan bidra med. Medlemmarna ligger långt fram, vissa är till och med världsledande. Och vi är stolta över att våra medlemsföretag är en viktig del i pusslet för en mer hållbar framtid, säger David Johnsson, vd för TMF.

Ny branschrapport - TMF 360 grader - med temat hållbar utveckling: TMF:s vd David Johnsson om medlemmarnas bidrag för en hållbar framtid

2021 - David J, lansering av TMF 360 grader - juni 2021

Om vår branschrapport - TMF 360 grader
TMF företräder sina medlemsföretag och agerar som samlande röst i många gemensamma frågor. Vi arbetar för att ur olika perspektiv belysa våra fantastiska företag och de branscher inom vilka de verkar. Vår branschrapport TMF 360 grader är en del av strävan att sprida en samlad och fördjupad bild.
Vi hoppas att TMF 360 grader ska bidra till att ännu tydligare visa beslutsfattare och opinionsbildare hur mycket våra medlemsföretag bidrar med till samhället ifråga om miljö och klimat, hur de ofta har ledartröjan i omställningsarbetet mot ett mer hållbart samhälle och syns globalt med starka, framgångsrika varumärken samt hur de dessutom skapar sysselsättning på mindre orter utanför landets centralorter. Vi vill också bli ännu bättre på att berätta om medlemsföretagens arbete inom exempelvis innovation, automatisering och digitalisering, samt om vilka politiska frågor som i olika utsträckning påverkar företagen.
Rapporten är tänkt att publiceras två gånger om året och behandla centrala teman ur olika perspektiv. Dessutom presenteras i varje rapport en aktuell konjunkturuppdatering, specifik för våra branscher, i samarbete med Teknikföretagens nationalekonomer. Över tid ska rapportserien ge en ökad förståelse för vad som driver våra företag och vad de behöver för att överleva, växa och fortsätta bidra till en positiv samhällsutveckling.