BeSmå

Foto: VårgårdaHus

TMF är initiativtagare till ett innovationskluster för energieffektiva småhus (BeSmå), som fått 3-årig finansiering från Energimyndigheten och sammanlagda anslag på 15 miljoner kronor. Målet är att driva energiutvecklingen för att hitta så kostnadseffektiva alternativ som möjligt.

- Det finns andra som jobbar för energieffektiva lösningar men skillnaden är vårt fokus på energieffektiva hus till en låg kostnad med industriell tillverkning, säger Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på TMF.

Klustret syftar till att skapa förbättrade förutsättningar för produktion av kostnadseffektiva småhus med lågt energi- och effektbehov samt att öka förutsättningarna för fler lönsamma och energieffektiviserande åtgärder i befintliga småhus.
BeSmå vill även nå ut till branschen och småhusägare med budskapet om att med ett lågenergihus följer mervärden såsom lägre levnadskostnader och högre disponibel inkomst. Klustret har därmed både ett ekonomiskt och tekniskt fokus när det gäller energifrågan.

Ta del av filmer från BeSmå-dagen 2019

Den 5 november - på Träcentrum i Nässjö - arrrangerade BeSmå sin andra årskonferens med fokus på energieffektiva småhus. Något av dagens innehåll var innovationsprojekt, trender och regelverk.

Ta del av intervjuer från dagen;
- Dag Lundblad, Energimyndigheten
- Birgitta Govén, energiexpert Sveriges Byggindustrier

Föreläsningar:
- Inledning, Dag Lundblad, Energimyndigheten
Trendspaning småhus med Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF
- Lin Linjebors, Boverket

Samarbete med WSP

TMF är projektägare och samarbetar med WSP ifråga om projektledning, koordinering och expertstöd samt RISE för expertstöd inom uppvärmning och ventilation.

Från branschen deltar tolv av TMF:s medlemsföretag som producerar småhus samt ett flertal medlemsföretag som tillverkar fönster, dörrar och kök. Innovationsklustrets arbete följer två spår och - förutom nyproduktion – handlar det om renovering.

Klustrets aktiviteter kommer att bedrivas i form av seminarier, workshops, utbildningar, utredningar och utvecklingsprojekt.

Läs mer på besma.se.