Boverket

Effekterna av Boverkets remissförslag till skärpta energikrav

Boverket förslag till skärpta energikrav som ska börja gälla 1 januari 2020 med övergångsperiod till 31 december 2020 medför skärpningar kring 10–20 %.

Småhus

För småhus med värmepump skärps energikravet med ca 20 %. Detta ger främst problem för småhus i ett plan med vinkel som idag värms med en frånluftsvärmepump och en storlek kring 100 – 140 m2. I dessa hus krävs någon av följande åtgärder, byte till Bergvärmepump, Luft/vatten-värmepump, väsentligt förbättrat klimatskal. Större hus i 1 ½ och 2 plan klarar i stort kraven med befintliga lösningar, dock kan det krävas förbättrat klimatskal i de kallaste delarna av landet. Småhus med fjärrvärme klarar knappt nuvarande krav (BBR24 & 25). Med de föreslagna kraven krävs det väsentligt förbättrat klimatskal med U-värden näst intill i nivå med passivhus för de lite mindre husen. Större tvåplanshus kan dock klara kraven.

Flerbostadshus

Flerbostadshus med bergvärmepump klarar kraven både med frånluftsventilation och FTX med dagens klimatskal. Kompakta flerbostadshus kan även klara kraven med frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets. Observera dock att Um måste vara mindre än 0,35 W/m2 K i alla flerbostadshus vilket inte alla hus klarar idag. Kompakta flerbostadshus med fjärrvärme och FTX kommer klara de nya kraven, hus med mindre kompakt form kommer kräva förbättrat klimatskal.

Övrigt möjliga åtgärder

Det finns en rad övrigt möjliga åtgärder som ofta kan tillämpas för att förbättra energiprestandan, till exempel solceller, snålspolande armaturer med bästa energiklass, bästa energiklass på fläktar och cirkulationspumpar, värmeåtervinning på avlopp mm.