Swedish Design Moves

Näringsdepartementet satsar – fr om 2016 och fyra år framåt - 28 miljoner kronor för att lyfta och stärka Sverige som designdestination. Visit Sweden driver projektet i samarbete med några parter, däribland Svensk Form, Association av Swedish Fashion Brands, Sveriges Arkitekter samt Trä- och Möbelföretagen. Visit Sweden ska tillsammans med design-, mode- och arkitekturbranschen höja medvetenheten utomlands

Målet är att öka det internationella intresset för svensk design, mode och arkitektur, vilket ska leda till ökad turism och export och stärka Sverige som designdestination.

Swedish Design Moves kommer att medverka på ett antal designarenor under projekttiden; Stockholm Design Week och Stockholm Furniture Fair, Salone del Mobile i Milano samt events i Paris och Tokyo.

Läs mer på Swedish Design Moves.

Läs även artikel i Trä & Möbelforum 1/2017 – Regeringsmiljoner främjar designsverige.