Produktionsnätverket

Sedan slutet av 2017 har TMF ett nätverk för produktionstekniska frågor. I nätverket diskuteras aktuella frågeställningar inom ämnet produktion och produktionsteknik men man tar även del av innovativa lösningar i branscher som kommit långt i den produktionstekniska utvecklingen genom föreläsningar och studiebesök. Inte minst har digitalisering och digital transformation fått ett allt större utrymme.

Nätverket riktar sig till våra medlemsföretag samt de personer som arbetar med produktionsteknik och produktionsutveckling, tex produktionschef, produktionsansvarig, produktionstekniker eller motsvarande.

Man träffas två gånger per år och dessutom arrangeras e årliga temadag kring produktion.

Intresserad att vara med?

Kontakta Martina Hallgren, projektledare branschutveckling på TMF med huvudfokus på branschgrupperna dörrar, fönster, trappor samt trägolv.
Du hittar kontaktuppgifter här till höger.