Miljö & Hållbarhet

TMF har en uttalad prioritering av miljö och hållbarhet. Viktiga frågor är t.ex cirkulär ekonomi, energi, miljömärkningar och ett hållbart producerande. Mycket av arbetet sker på europeisk nivå - inom EU.