MT74

Senast publicerat prisindex för monteringsfärdiga trähus (MT74) har beräknats till 985,0 (jan 1974=100) för september 2019. Det innebär en ökning med 0,4 % jämfört med augusti 2019 och en ökning med 3,2 % jämfört med september 2018.

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Aktuella index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.