MT74

Senast publicerade prisindex för monteringsfärdiga trähus (MT74) - för november 2019 - har beräknats till 992,9 (jan 1974=100). Det innebär en ökning med 0,4 % jämfört med oktober 2019 och en ökning med 3,7 % jämfört med november 2018.

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Aktuella index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.