MT74

Senast publicerat prisindex för monteringsfärdiga trähus (MT74) - juni 2019 - har beräknats till 972,1 (jan 1974=100). Detta innebär en ökning med 0,4 % jämfört med maj 2019 och en ökning med 2,6 % jämfört med juni 2018.

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Aktuellt index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.