MT74

Senast publicerade MT74-index är för oktober 2018 = 955,6 en ökning med 0,1 procent jämfört med september 2018 och en ökning med 3,2 procent jämfört med oktober 2017.

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Aktuellt index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.