MT74

Senast publicerade prisindex för monteringsfärdiga trähus (MT74) - för april 2020 - har beräknats till 1008,1 (jan 1974=100). Det innebär en ökning med 0,2 % jämfört med mars 2020 och en ökning med 4,5 % jämfört med april 2019.

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Aktuella index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.