Möbler

Foto: Stolen Phoenix, Offecct

Exporten av möbler ökade med 2 procent till 12,6 miljarder kr under januari–september 2018 jämfört med samma period 2017 medan möbelimporten ökade med 8 procent till 14,5 miljarder kr.

Omsättningen i butikshandel med möbler ökade med 1,5 procent till 31 miljarder kr under perioden januari–oktober 2018 jämfört med samma period förra året, (löpande priser inklusive moms).

Enligt de senaste siffrorna från SCB omfattar svensk möbelindustri 2 286 företag varav 834 är företag med anställda. Totalt antal anställda inom möbelindustrin är 13 000.

TMF sammanställer statistik om den svenska möbelindustrin från egna och andra källor. Statistiken visar siffror för export, import och produktion.

Den generella möbelstatistiken är öppen för alla - även icke-medlemmar, se nedladdningsbara filer till höger. Materialet får gärna citeras om källan anges.

Möbelstatistiken publiceras fyra gånger per år på TMF:s webbplats.

Den detaljerade statistiken för varje produktgrupp möbler (export/import) hittar du också i filerna till höger. Filerna är dock låsta och kräver medlemsinloggning.

Följande sidor ingår:
1. Bedroom furniture
2. Dining Room furniture
3. Fitted Kitchen units
4. Wooden furniture used in kitchen
5. Matresses
6. Office furniture
7. Other furniture
8. Other Seats
9. Parts of furniture
10. Plastic furniture
11. Rattan furniture
12. Shop furniture
13. Upholstered furniture
14. Total Sweden samt Office seats (Kontorsstolar & höj- och sänkbara snurrstolar ) KN 9401 3010.

Till höger - i filen Varugruppen för möbler - kan du se en detaljerad beskrivning av vad som ingår i de olika produktgrupperna.