Köksinredningar

Foto: Vedum Kök och Bad

Den totala fakturerade försäljningen av köksinredningar ökade med 0,2 procent till 5 271,7 miljoner kr under 2019 (5 261,3 miljoner kr 2018). Den totalt fakturerade försäljningen av antal stommar minskade med 3,7 procent till 3 046 525 stycken (3 163 912 stommar 2018).

Ett kök omfattar ungefär 14 stommar/skåpsenheter.

I filen till höger kan du ladda ner och se försäljningen den gångna tioårsperioden.

TMF tar fram statistiken i samarbete med Prognoscentret som visar försäljning på den svenska marknaden. Totalt handlar det om 20 aktörer, med åtskilliga varumärken, som levererar statistik.