Fönster

Antal levererade luft för helåret 2019 var 1 611 215 luft, en minskning med 3 procent jämfört med samma period 2018 ((1 662 744 luft). Den ackumulerade omsättningen 2019 var 4 830 282 TSEK (4 996 416 TSEK 2018), en minskning med drygt 3 procent, medan exportandelen var 4,3 procent. Andelen trä-aluminiumfönster var 79 procent av totalt antal levererade luft 2019.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Byggmaterialindex - fjärde kvartalet 2019 

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 0,5 procent under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Året har resulterat i tre kvartal med positiv tillväxt och ett med negativ tillväxt. Totalt landade den ackumulerade tillväxten på plus 2,7 procent för helåret 2019.