Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal levererade dörrar för tredje kvartalet 2019 var 1 141 073 stycken enligt rapporterande företag, en minskning med 2 procent jämfört med samma period 2018. Omsättningen för dörrar var 1 085 miljoner kr, en ökning med 3 procent, medan exporten ökade med 5 procent till 555 618 dörrar.

Antal anställda i slutet av kvartal 3 minskade med 1 procent till 1 123 personer.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Byggmaterialindex - tredje kvartalet 2019

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 2 procent under det tredje kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Totalt landade den ackumulerade tillväxten på 3,8 procent för årets första nio månader.