Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal levererade dörrar för kvartal 1 2019 var 412 142 dörrar enligt rapporterande företag, en minskning med 1 procent jämfört med samma period 2018 (415 189).

Exporten av dörrar ökade med 7 procent till 206 072 dörrar och  är därmed 50 procent i andel av den totala produktionen.

Antal anställda minskade med 5 procent till 1 077 stycken (1 137).

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Byggmaterialindex - första kvartalet 2019

Byggmaterialindex (tidigare Bygg- och Järnindex) från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 6,2 procent under första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018.