Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal levererade dörrar för helåret 2019 var 1 516 032 stycken enligt rapporterande företag, en minskning med 4 procent jämfört med samma period 2018. Omsättningen ökade med 2,2 procent till 2,1 miljarder SEK. medan exporten minskade med 1 procent till 720 609 dörrar och 48 procent i andel av den totala produktionen.

Antal anställda - vid slutet av 2019 - var 1 062 personer, en minskning med 7 procent.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Byggmaterialindex - fjärde kvartalet 2019

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 0,5 procent under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Året har resulterat i tre kvartal med positiv tillväxt och ett med negativ tillväxt. Totalt landade den ackumulerade tillväxten på plus 2,7 procent för helåret 2019.