Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal levererade dörrar för första halvåret 2019 var 819 253 stycken enligt rapporterande företag, en minskning med 1 procent jämfört med samma period 2018. Omsättningen för dörrar var 1 085 miljoner kr, en ökning med 3 procent, medan exporten ökade med 7 procent till 400 387 dörrar.

I slutet av juni 2019 var 1 118 anställda inom dörrindustrin, oförändrat med 2018.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Byggmaterialindex - andra kvartalet 2019

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 2,8 procent under det andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Totalt landade den ackumulerade tillväxten för första halvåret på 4,2 procent.