Sustainable Design 2018

Med Sustainable Design vill TMF sätta ljus på en viktig fråga för möbel- och designindustrin; hur man i ett tidigt skede bör tänka på hur en möbel ska hanteras när den har tjänat ut - hur möbeln och dess delar ska tas tillvara i nästa steg när det kommer till återbruk, återtillverkning eller återvinning. TMF kallar temat Sustainble Design 2018 för att vi befinner oss mitt i en utveckling, där de initiativ och de affärsmodeller som används 2018 är steg på vägen till en mer hållbar framtid.

TMF har en bred syn på hållbarhetsfrågor som inkluderar såväl milöhänsyn som sociala villkor.

Så här beskrivs det av Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef TMF:

"Behovet av hållbarhet ökar oavbrutet över hela världen. För att kunna designa och utveckla produkter med mindre miljöpåverkan måste man ha ett övergripande perspektiv och ansvar som omfattar natur, människa och ekonomi.

I den cirkulära ekonomin utvecklas produkter med lång livslängd, för giftfria miljöer med minskat avfall. Ett kretslopp där produkter, delar och material kan återtillverkas och återanvändas, gång på gång. Från design, produktion, konsumtion till avfallshantering, skapas ett energieffektivt och konkurrenskraftigt kretslopp där ingenting går förlorat. En sluten cirkel där tidigare avfall blir ny råvara, där vi kan göra mer av mindre. Vi kallar det för hållbar design."

Läs mer om cirkulära affärsmodeller samt de utmaningar som möbelindustrin står inför i menyn till höger.