Möbler - avtalsmallar & villkor

Följande möbelavtal, som utarbetats tillsammans med juridisk expertis, ska säkerställa att möbelföretagens intressen tas om hand. Det rör sig om avtal från rena designuppdrag och upphovsrätt till återförsäljare, kommissions- och agentavtal. TMF har även utarbetat allmänna villkor vid försäljning, inköp samt leverans av möbler.

Designavtal

Designavtalen för möbelbranschen förekommer i två versioner;

- Version A är en version där beställaren automatiskt får alla rättigheter som framställs.
- Version B är liknar den modell som ni tidigare använt, dvs rättigheter blir kvar hos designern, men med de skillnaderna att avtalet nu är beställarvänligt och att beställaren alltid har en option att få starta tillverkning.